پاتایا از دیدی خیلی از توریست ها بهشت روی زمین است ولی از دید من بهشت روی زمین بود تا اینکه کودتای 2014 تایلند رخ داد و دولت نظامی جدید تایلند به دنبال سیاست ها وتصمیم های غلطی که گرفته این شهر را تا حدودی نابود کرد.

نایت لایف پاتایا تا قبل از 2014 در دنیا بی نظیر بود ولی پس از این رخداد رشوه و فساد و اخاذی سازمان یافته ی پلیس از توریست ها و کاسب ها و جولان مافیا و جولان باندهای تبهکار و جولان باندهای پخش مواد این شهر را نابود کرد.

پاتایا هنوز هم بی نظیر است و ارزش سفر را دارد ولی من همیشه دلم برای پاتایای قبل از کودتای2014 تنگ می شود چرا که این شهر جنب و جوش غیر قابل باوری داشت و این شهر تا خود صبح بیدار بود بدون اینکه پلیس اش زیاد مترصد گیرهای الکی و رفتن رشوه باشد و مردمش نیز توریست را به چشم سفره ی گسترده ای که باید به هر نحو اعم از نرم و یا توام با خشونت غارتش کرد نمی دیدند.

ad

هرگونه باز نشر مطالب این سایت حتی با ذکر منبع منوط به کسب اجازه ی کتبی می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب این سایت به استناد قانون حمایت حقوق مولفین و مصنفین و ... .پیگرد قاطع قانونی را به دنبال خواهد داشت.