صدرگشت
سرپرست کل
صدرگشت

من خودم به عینه دیده ام در اغلب رستوران هایی که به نام کباب بناب فعالیت می کنند اصلا پرسنل و آشپزها بنابی نیستند و کباب بناب نیز غذایی نیست که با یکی دو دوره ی کوتاه مدت بتوان پختن آن را آموخت. در ضمن رستوران هایی را نیز دیده ام که بنابی هم هستند ولی برای ملات اصلی کباب بناب به جای استفاده از گوشت بره از سنگدان مرغ و جگر سفید چرخ شده استفاده می کنند. پس هر جایی که نوشته باشند کباب بناب عرضه می کنیم قابل اطمینان نیست و برای خوردن کباب بناب و برای تجبه کردن مزه ی واقعی کباب بناب باید رستورانی بروید که اولا بنابی باشند و در ثانی صادق

هرگونه باز نشر مطالب این سایت حتی با ذکر منبع منوط به کسب اجازه ی کتبی می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب این سایت به استناد قانون حمایت حقوق مولفین و مصنفین و ... .پیگرد قاطع قانونی را به دنبال خواهد داشت.