صدرگشت
سرپرست کل
صدرگشت

کبکب بناب معضلی شده است. از بیخ معضل شده است. همه دوست دارند کباب بناب اصل بخورند ولی احتمال اینکه کباب بنابی که می خورید واقعی و سالم و اصل باشد چند درصد بیشتر نیست. حتی اگر پرسی نزدیک به شصت تومان نیز تمام شده باشد.

پاسخ

هرگونه باز نشر مطالب این سایت حتی با ذکر منبع منوط به کسب اجازه ی کتبی از مدیریت می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب این سایت به استناد قانون حمایت حقوق مولفین و مصنفین و ... .پیگرد قاطع قانونی و برخورد قضایی را به دنبال خواهد داشت.