فرانسه را با ما بگرد ...

میدان باستیل پاریس

میدان باستیل پاریس یادآور زندان مخوف باستیل بود که در آن آزادی را به بند کشیده بودند و البته یادآور خیزش تاریخی مردم فرانسه و تخریب قلعه و زندان باستیل بود و به افتخار این انقلاب روز باستیل نیز در تقویم فرانسوی ها ماندگار شد. این میدان به د... بیشتر بخوانید

تایلند را با ما بگرد ...

اسپانیا را با ما بگرد ...

هرگونه باز نشر مطالب این سایت حتی با ذکر منبع منوط به کسب اجازه ی کتبی می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب این سایت به استناد قانون حمایت حقوق مولفین و مصنفین و ... .پیگرد قاطع قانونی را به دنبال خواهد داشت.